Suomen Nuorkauppakamareiden strategia on kuin nenä päähän koulutustoimintaa ajatellen. Strategiassa määriteltynä toiminnan tarkoituksena on vauhdittaa jäsenten menestystä työelämässä. Strategia suorastaa huokuu koulutustoimintaa ja sen kehittämistä.

Jos kuitenkin haluamme vauhdittaa jäsentemme menestystä työelämässä, meidän lienee syytä olla tietoisia siitä millainen työelämä on vuonna 2020. Esimerkiksi Sitran mukaan teknologian nopea kehitys muokkaa työtä ja toimialoja. Tuntemiamme työpaikkoja ja aloja todennäköisesti katoaa, mutta uusia syntyy teknologian avustamana.

Työn ennustetaan mm. pilkkoutuvan, automatisoituvan ja muutuvan entistä enemmän projektiluonteiseksi. Yhä useampi toimii yrittäjänä ainakin sivutoimisesti ja työmarkkina on entistä globaalimpi.

Millä taidoilla työelämässä tulevaisuudessa pärjää? Mielestäni ainakin kolme asiaa korostuvat: ongelmanratkaisutaidot, sosiaaliset taidot sekä kyky oppia uutta. Kasvatustieteissa puhutaan kollektiivisesta älykkyydestä ja ekspansiivisesta oppimisesta. Ihmiset ja organisaatiot kehittyvät vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Kekenkään ei tarvitse osata kaikkea, tärkeämpää on löytää yhteisö, joka pystyy tuottamaan ratkaisuja ongelmiin. Teknologian kehitys muuttaa maailmaa tulevaisuudessa entistä nopeammin ja siksi ihmisen pitää pysytä jatkuvasti oppimaan uutta ja omaksumaan uusia taitoja.

SNKK:lla ei tällä hetkellä ole määritelmää siitä, miltä tulevaisuuden työelämä näyttää. Jotta voimme kehittää koulutustoimintaamme vastaamaan jäsenistön tarpeita työelämässä, tulee meidän ensin määritellä, mitä odotamme työelämältä seuraavan kolmen vuoden aikana ja sen jälkeen varmistaa, että koulutustarjontamme näihin odotuksiin vastaa. Miltä sinun mielestäsi työelämä näyttää vuonna 2020?

 

Edellinen Seuraava

Vastaa