Koulutustoiminta on yksi suomalaisen nuorkauppakamaritoiminnan peruspilareita ja itselleni yksi tärkeimmistä syistä siihen, miksi olen ollut jäsenenä jo kymmenen vuotta. Koulutustoimintaa ei kuitenkaan voida ylläpitää ilman kouluttajia. Järjestöstä löytyykin monta osaavaa ja ammattitaitoista kouluttajaa ja paljon kouluttamisesta kiinnostuneita jäseniä.

Nuorkauppakamarissa panostetaan koulutusten tuottamisen ja kehittämisen lisäksi kouluttajien taitojen kehittämiseen. SNKK:n alaisuudessa on toiminut parin vuoden ajan kouluttajakoulu (kouluttaja-akatemia), jonka tarkoituksena on auttaa jäseniä kasvamaan ja kehittymään kouluttajana. Kouluttajakoulussa jokaiselle osallistujalle rakennetaan henkilökohtainen kehittymissuunnitelma. Kouluttajakouluun voit tutustua tarkemmin Ringa Masalinin (Aurajoen Nkk) kirjoittamssa blogissa. Ringa oli mukana vuonna 2016 järjestetyssä kouluttajakoulussa.

SNKK:lla on myös koulutuskummeja jokaisella alueella. Koulutuskummit ovat kokeneita kouluttajia, jotka sparraavat ja tukevat kouluttajia heidän omien koulutusten ja kouluttajataitojen kehittämisessä. Olen itse näistä kummeista yksi ja vaikka vuoden aikana ei ole tullut kovin montaa yhetydenottoa, koen tämänkaltaisen matalan kynnyksen tuen olevan silti tärkeää.

Molemmat kaksi edellä mainittua tukimuotoa ovat sellaisia, joita mielestäni tulee jatkaa myös tulevina vuosina. Tähän samaan joukkoon voidaan laskea myös toki kouluttajapolku. Jotta voi olla hyvä kouluttaja, pitää hankkia myös tietoa ja osaamista esiintymisestä, kouluttamisesta ja koulutusten rakentamisesta.

Mielestäni voimme tehdä vielä enemmän kouluttajien hyväksi. Tietoisuuden lisääminen koulutuksista ja koulutusmahdollisuuksista on tällä tiellä ensimmäinen askel. Olen tosiaan ollut mukana toiminnassa kymmenen vuotta ja huomaan, että kovinkaan monelle jäsenelle tai edes aktiviille ei ole kauhean selvää kuka saa kouluttaa ja järjestää mitäkin koulutuksia tai millaisia taitoja ja suorituksia vaaditaan eri koulutuksiin pätevöitymiseksi tai ylipäätään millaisia mahdollisuuksia kouluttajan kehittymiseen on. Tavoitteeni on siis kiinnittää erityistä huomiota koulutusasioiden viestintään ensi vuonna.

Toinen näkökulma on kansainväliset koulutusmahdollisuudet. Tällä en nyt tarkoita pelkästään JCI:n koulutuksia, vaan ylipäätään niitä koulutusmahdollisuuksia, joita järjestö tarjoaa ulkomailla. Ensinnäkin niistä tulee kertoa, eli taas olemme viestinnällisessä kysymyksessä. Esimerkiksi Europpa- ja Maailmankokouksiin on mahdollista tarjota omaa koulutustaan osaksi kokousohjelmaa ja väitän, että kovinkaan moni ei ole tästä mahdollisuudesta tietoinen. Olen sitä mieltä, että SNKK:n pitäisi pystyä tukemaan esim. rahallisesti niitä kouluttajia, jotka lähtevät viemään omia koulutuksiaan maailmalle. Tähän samaan teemaa liittyy kampanjani kolmas pääteema, koulutusvienti.

Kouluttajien tukeminen linkittyy myös tulevaisuuden työelämään. Kouluttajana kehittyminen tuo monia taitoja, joista on työelämässä hyötyä, kuten esimerkiksi esiintymistaidot. Meidän tulee kuitenkin muistaa, että jäsenissämme on monia, jotka ovat jo järjestön jäseniksi tullessaan päteviä kouluttajia, eikä tällöin ole tarkoituksenmukaista, että he joutuvat suorittamaan jo osaamansa asiat uudelleen nuorkauppakamarin piirissä. Meidän tulee järjestönä arvostaa myös muualla hankittua osaamista. Tämän vuoksi haluan kehittää kouluttajavaatimuksia eteenpäin ja luoda järjestelmän, jossa laatu voidaan todentaa sen perusteella, mitä ihminen osaa sen sijaan, että tuijotamme sitä, missä kokemus on hankittu.

Edellinen Seuraava

Vastaa